Book et personligt inspirationsmøde
   Strategisk dialog
   Beslutningstagen
   Projektledelse for udviklingsteams
   Proaktiv planlægning for forretningsteams
   Gør strategien og businessplanen levende
   Spilleregler der optimerer forretningen
   Strategi proces målrettet til mindre pengeinstitutter
   Visualisering
   Projektledelse
   Forretningsudvikling
   Business Coaching
   Businessnetværk
   Karriererådgivning

Outplacement 

Fratrædelses- og karriererådgivning

Coaching på højt niveau


Dynamiske og udviklingsorienterede virksomheder må ind imellem sige farvel til både dygtige og velfungerende ledere og medarbejdere, og ønsker i den forbindelse at tilbyde de pågældende aktiv hjælp til at komme videre i karrieren.

 

Jeg tilbyder karriererådgivning og genplaceringsforløb, hvor der arbejdes på et højt professionelt niveau på to hovedområder:

 • Personlig coaching der giver indsigt og bevidsthed om muligheder og potentiale, giver støtte til at handle på situationen og egne beslutninger, udfordrer til at præstere sit bedste og inspiration til at se og handle på nye muligheder. Desuden udarbejdelse og opfølgning på action planer, der sikrer at man når sine mål.
 • Rådgivning og værktøjer til jobsøgning, herunder analyser og tests af faglige, arbejdsmæssige og personlige egenskaber og udviklingsområder, dybdeinterview og feedback, søgeprocesser, ansøgning, CV, interviewtræning mv.

        


Udbytte


Den personlige coaching udføres af Tim Koefoed, der som professionel coach vil stille spørgsmål og udfordre kandidaten til at se nye muligheder. En periode med jobsøgning er samtidig en mulighed for at stille skarpt på personlige mål og ønsker for fremtiden. Coachingen vil hjælpe kandidaten med dette, og samtidig give støtte til arbejdet med at nå målet.

 

Kandidaten får højt kvalificeret rådgivning og både mundtlig feedback og en skriftlig rapport fra en konsulent, som dagligt arbejder med udvælgelse og ansættelse af ledere og medarbejdere. Rådgivning og værktøjer til jobsøgning udføres af JobHouse, som er et professionelt rekrutteringsfirma i Århus. Samtidig får kandidaten adgang til JobHouse's viden om erhvervslivet og stillingsmarkedet.

 

Rådgivning og coaching udføres i et samarbejde mellem rekrutteringskonsulenten og coachen der sikrer, at forløbet udgør et samlet hele med overlap på relevante områder. Det endelige ansvar for at skaffe en ny stilling er kandidatens eget, men i et tæt samspil får kandidaten de bedste forudsætninger for at nå sit mål.


Målgruppe

 • Virksomheder som må lave fratrædelsesaftaler eller må afskedige dygtige og velfungerende ledere og medarbejdere.
 • Ledere og medarbejdere der ønsker ny karrieremæssig udvikling.


Aftale


Der indgås en aftale med den betalende part (typisk virksomheden).


Form og indhold


Der aftales et forløb på ca. 2 måneder, der kan omfatte

 • Indledende møde med præsentation og afstemning af forventninger samt en generel snak om oplevelsen af den aktuelle situation og hvad der nu er på spil. (Med coach)
 • Coaching – møder hvor der fokuseres på muligheder og mål, og stilles skarpt på de personlige afklaringer der skal til, for at få en helhjertet og målrettet plan og aktivitet tilrettelagt. (Med coach)
 • Personanalyse og efterfølgende møde med dybdeinterview og feed-back samt drøftelse af jobmuligheder og mål. Herefter modtages en skriftlig personrapport. (Med personalekonsulent)

Der ud over tilpasses forløbet efter behov og økonomi med et udvalg blandt

 • Fastlæggelse af en strategi og handlingsplan for søgeprocessen (coach)
 • Udarbejdelse af aktivitetsliste (coach)
 • Løbende coaching (møde eller telecoaching) med fokus på de aktuelle udfordringer samt opfølgning på mål og planer (coach)
 • Rådgivning om udfærdigelse af ansøgning og cv (rekrutteringskonsulent)
 • Træning i at orientere sig på jobmarkedet og læse stillingsannoncer (rekrutteringskonsulent)
 • Gennemgang af relevante jobbaser og web-sites (rekrutteringskonsulent)
 • Oprettelse af cv i relevante jobbaser (rekrutteringskonsulent)
 • Interview træning med erfaren rekrutteringskonsulent (rekrutteringskonsulent)
 • Rådgivning i forbindelse med ansættelse (rekrutteringskonsulent)
Vestjysk Marketing