Strategi og proaktiv planlægningsproces for ledelse og medarbejdere i lokal sparekasse
   Plan 2007 møde med fokus på businessplan, prioritering, idéudvikling og fælles commitment
   Coaching om karriereplan
   Strategiudvikling i partnervirksomhed
   Forankring og kommitment til strategiplan i kombination med lederudvikling af lederteamet
   Procesledelse af 5 uger Product Walk Through med EDB Central, kunder og leverandør
   Projektledelse og koordinering af samarbejde mellem pengeinstitutter
   Open Space arrangement med fokus på interne spilleregler der optimerer forretningen i forhold til kunder, kolleger og procedurer
   Coaching om personlig udviklingsplan
   Coaching om projekt- og teamledelse
   Coaching om jobmæssig forandring
Vestjysk Marketing