Book et personligt inspirationsmøde
   Strategisk dialog
   Beslutningstagen
   Projektledelse for udviklingsteams
   Proaktiv planlægning for forretningsteams
   Gør strategien og businessplanen levende
   Spilleregler der optimerer forretningen
   Strategi proces målrettet til mindre pengeinstitutter
   Visualisering
   Projektledelse
   Forretningsudvikling
   Business Coaching
   Businessnetværk
   Karriererådgivning

Projektledelse - effektiv proces

 

Nogle projekter er særligt komplekse på grund af sammensætningen af deltagere og interessenter i projektet.

 

Et typiske eksempel er projekter, der omfatter både leverandører, udviklere og kunder – nogle gange flere i samarbejde eller i konkurrence. Et andet eksempel er projekter eller processer, der omfatter flere organisationer eller afdelinger med fælles interesser og mål.

 

Jeg har særlige kompetencer indenfor projekter og processer der involverer flere organisationer, mange beslutningstagere, og mange interessenter eller hvor beslutningsstrukturen er decentral – både inden for offentlig og privat virksomhed.

 

Den proaktive proces giver det bedste grundlag for lederskab, beslutningstagen, kommunikation og commitment omkring den aktuelle udfordring.

 

Du har to muligheder:

 1. Lederskabet for projektet forankres hos Tim Koefoed. Det forudsætter, at der er tale om særligt udfordrende processer, hvor lederskabet med fordel kan placeres udenfor virksomheden, hvor projektet er tidsbegrænset eller hvor der stilles særlige krav til ledelse og coaching af forløbet og det involverede team.
 2. Lederskabet for projektet forankres og udføres i samspil med ansvarlige ledere og medarbejdere, som styres og coaches i udførelsen af den proaktive udviklingsproces. Derved opnår virksomheden og de involverede medarbejdere en personlig udvikling samtidig med en effektiv og målrettet projekt- eller procesledelse.
UDBYTTE
Projektet eller processen gennemføres inden for aftalte mål – eller bedre
 • Bevidstgørelsen om den ønskede fremtid får projektdeltagerne til at gribe bolde der fører mod målet, og fravælge andre som leder på afveje. Det medfører at processen kan gennemføres hurtigere og billigere, samt at resultatet bliver bedre.
 • Processen synliggør projektets omverden 360 gr. og giver derved effektivitet i kommunikation og beslutningstagen hos udviklingsteamet og de interessenter der er omkring projektet.
 • Udviklingsteamet og den ansvarlige får løbende afstemt forventninger og mål, og arbejder derfor målrettet og med ægte commitment.
 • Udviklingsteamet coaches og udvikles personligt som en del af udviklingsprocessen.
 • Visualisering af mål, planer og resultater giver en effektiv kommunikation
MÅLGRUPPE
 • Virksomheder og offentlige institutioner med udfordrende strategi- og udviklingsprojekter
 • Organisationer med decentral beslutningsstruktur og/eller mange interessenter
 • Netværk og samarbejder med fælles mål og udfordringer
FORM OG TYPISKE UDVIKLINGSOMRÅDER
Udviklingsprocessen gennemføres i et tæt samspil med virksomheden og det ansvarlige udviklingsteam.
 
Eksempler på projekter og processer
 • Udvikling af fælles værktøjer og løsninger for flere virksomheder (edb-centraler, reklamebureauer, konceptudviklere, producenter og leverandører)
 • Implementering af strategi- og forretningsplaner i decentrale organisationer (kæder, filialbaserede virksomheder, regioner, kommuner, foreninger)
 • Udvikling og samarbejde i forretningsmæssige fællesskaber (markedsføringssamarbejder, edb-centraler, interesseorganisationer)


             
Vestjysk Marketing