Mission
   Kernekompetencer
   3S Samarbejdet
   Proaktiv - i tanke og handling
   Referencer
   Netværk
   CV
   Funktions-CV
   Typeindikator test
   Presse
    
FUNKTIONS-CV for Tim Koefoed, Castenschioldsvej 9, 8270 Højbjerg
 
Præsentation – kompetencer og færdigheder:
HD i Afsætningsøkonomi, uddannet stifinder og coach og oprindeligt bankuddannet. Har de seneste 10 år arbejdet på ledelsesniveau med strategi- og projektudvikling inden for både offentlig, privat og finansiel virksomhed.
 
Jeg har skabt en helt personlig platform for lederskab, kommunikation, networking og coaching i organisationer og i teams. Dette er sket gennem flere års arbejde og træning inden for proaktiv udvikling og coaching, blandt andet med udgangspunkt i lederudviklingsprogrammerne hos Pathfinder A/S (Stifinder og Coaching Master Class).
 
Særlige kompetencer er udviklet i organisationer med mange interessenter og beslutningstagere, eller hvor organisationsstrukturen og beslutningsstrukturen er decentral.
 
Ved at kombinere de proaktive udviklingsprocesser med coachens fokus på deltagerne og visualisering af mål og planer, opnås en unik arbejdsform der skaber ekstraordinært gode resultater og en stærk intern forankring i organisationen.
 
Du skal arbejde sammen med mig i situationer, hvor du har brug for at lykkes specielt godt
 • som bestyrelse, partnerkreds, lederteam med ønske om ny udvikling
 • som organisation, med større forandringer eller vigtige udviklingsmål
 • som leder, med personlige udfordringer eller vigtige ledelsesmæssige opgaver
 • som team, hvor der skal være commitment og nås vigtige resultatmål
 • som medarbejder, med markante udfordringer eller forandringer
 • som netværk med fokus på forretning og udvikling
 
Faglige resultater:
 
Ledelse af processer for udvikling og implementering af strategier, projekter og koncepter
 • P/F Elektron (Færøerne) – Product Walk Through for udenlandske leverandører, egne projektledere og kunder, omhandlende edb-platform til bankdrift
 • Brugger & Nielsen A/S – udvikling og implementering af ny forretningsstrategi
 • Tved Sparekasse – strategiudvikling og implementering
 • FinansProfil, samarbejde mellem lokale pengeinsitutter – mange projekter, f.eks:
  • Fælles koncept for design og filialindretning
  • Fælles beregningsværktøjer til kunderådgivning
  • Fælles lederuddannelse
  • Fælles internetplatform for kundekoncepter
  • Fælles internetværktøjer
  • Fælles markedsføringsaktiviteter og kundekoncepter
  • Fælles udvikling, design og indkøb af chipkort til Dankort, visa mv..
  • Projekter i samarbejde med andre aktører i den finansielle sektor
 
Generel ledelse
 • Sekretariatechef i FinansProfil samarbejdet med reference til bestyrelsen for samarbejdet mellem en række lokale pengeinstitutter (se anbefaling og referencer på www.timkoefoed.dk)
 • Markedschef i TIC – Teknologiske Informationscentre i Danmark
 • Kontorchef i Sparekassen Nordjylland
 • Souschef i Unibank hovedkontor i Århus
 • Filialchef i Privatbanken i Århus
 
Coaching
 • Personlige coachingforløb for ledere og medarbejdere, f.eks. indenfor
  • Karriereplanlægning
  • Afklaring om ledelsesfunktion i relation til ny strategiplan
  • Personlig afklaring på direktionsniveau
  • Etablering af virksomhed
  • Samarbejde i partnerkreds
 • Lederteams / partnergrupper, f.eks.:
  • Fælles visioner og mål
  • Tillidsopbygning og afklaring af rollefordeling
  • Commitment
  • High performance
 
Kommunikation
 • Gameplans – effektiv illustration af strategier og planer
 • Udvikling af naturligt lederskab og personlig kommunikation
 
Netværkskoordinering
 • FinansProfil samarbejdet – alle niveauer fra bestyrelse til projekt - samarbejdspartnere
 • TIC – Teknologiske Informationscentre i Danmark – egen organisation og samarbejdspartnere
 • Vision8270 – formand for paraplyorganisation for idrætsforeninger, skoler, institutioner mv. til fremme af sportsfaciliteter og kultur i 8270 området
 • Unibank – eksterne samarbejdspartnere
 
Indkøb
 • Bureaukonkurrence ved valg af reklamebureau som fremtidig samarbejdspartner
 • Fælles hjemme-pc ordning i FinansProfil samarbejdet
 • Fælles indkøb af chip-kort til Dankort, Visa mv. til lokale pengeinstitutter
 • Diverse indkøb af effekter til markedsføring
 
Uddannelsesaktiviteter og seminarer
 • Medlem af det overordnede koordineringsudvalg på Finanssektorens Uddannelsescenter
 • Netværksdage for ledere og medarbejdere i FinansProfil samarbejdet (100 deltagere)
 • Lederuddannelse målrettet FinansProfil samarbejdet
 • Fokusmøder, f.eks.:
  • Plan 2007 for salgs- og marketingansvarlige i Ringkjøbing Bank med fokus på businessplan, prioritering, idé udvikling og fælles commitment.
  • Open Space arrangement hos Brugger & Nielsen A/S med fokus på interne spilleregler der optimerer forretningen i forhold til kunder, kolleger og procedurer.
 
Den finansielle sektor
 • Ledelse og rådgivning i banksektoren gennem 20 år
 • Generelt branchekendskab til finanssektoren
 
Oversigt over tidligere arbejde (sammendrag):
 
1976 – 1993     Leder-, konsulent- og rådgiver i den finansielle sektor
1982 – 1984     Faglærer på Merkonomkurset i afsætningslære
1993 – 1997     Markedschef i TIC-Danmark (Teknologiske Informationscentre)
1995 – 1996     Medlem af Erhvervsministeriets Iværksætterudvalg
1997 – 2005     Sekretariatschef i FinansProfil samarbejdet
1998                 Stifinder - lederudviklingsprogram v/Lasse Zäll, Pathfinder A/S
2001                 Formand for Foreningen Vision8270
2003                 Coaching Master Class, lederudviklingsprogram v/Lasse Zäll, Pathfinder A/S
2006                 Selvstændig, lederskab, kommunikation, networking, coaching
 
 
Referencer:
 
Se referencer og anbefalinger samt fuld oversigt over tidligere arbejde på www.timkoefoed.dk
    
Vestjysk Marketing