Book et personligt inspirationsmøde
   Strategisk dialog
   Beslutningstagen
   Projektledelse for udviklingsteams
   Proaktiv planlægning for forretningsteams
   Gør strategien og businessplanen levende
   Spilleregler der optimerer forretningen
   Strategi proces målrettet til mindre pengeinstitutter
   Visualisering
   Projektledelse
   Forretningsudvikling
   Business Coaching
   Businessnetværk
   Karriererådgivning

Spilleregler, der optimerer forretningen i forhold til kunder, kolleger og procedurer

 
Invitér dine medarbejdere eller teams til ½ dags (min. 5 timer) ”Open Space” møde, hvor der sættes fokus på mulighederne for at optimere forretningen i forhold til kunder, kolleger og procedurer. Konceptet giver deltagerne mulighed for at bidrage frit, på tværs af deres organisatoriske og arbejdsmæssige placering.
 
Formålet er, at
  • synliggøre medarbejdernes behov, ønsker og idéer til spilleregler, der kan forbedre forretningen
  • se muligheder, både i forhold til kunder, kolleger og til måden at arbejde på
  • prioritere behov, ønsker og idéer
  • skabe fundamentet for konkrete forretningsmæssige forbedringer
Du får:
  • Et forberedende møde med ansvarlige i pengeinstituttet
  • Min forberedelse
  • Tekst-materiale til invitation samt til mødet
  • Ledelse af ”Open Space” på mødested valgt af pengeinstituttet
  • Skriftlig rapportering af konklusioner + mine refleksioner
  • Et afleveringsmøde med ansvarlige i pengeinstituttet, herunder sparring om næste skridt i forhold til de prioriterede behov, ønsker og idéer
    
Vestjysk Marketing