Book et personligt inspirationsmøde
   Strategisk dialog
   Beslutningstagen
   Projektledelse for udviklingsteams
   Proaktiv planlægning for forretningsteams
   Gør strategien og businessplanen levende
   Spilleregler der optimerer forretningen
   Strategi proces målrettet til mindre pengeinstitutter
   Visualisering
   Projektledelse
   Forretningsudvikling
   Business Coaching
   Businessnetværk
   Karriererådgivning

Strategi proces målrettet til mindre pengeinstitutter

 
Parter i processen:
A: Bestyrelsen for Pengeinstituttet
B: Direktør + ledere og medarbejdere i Pengeinstituttet
C: Tim Koefoed
 
Målene for processen er, at
 • sikre fuld ledelsesfokus og prioritering af indsatsområderne til opfyldelse af Pengeinstituttets strategier og mål
 • skabe et fælles billede hos bestyrelse, ledelse og medarbejdere af, hvad der skal til for at nå Sparekasses strategier og mål
 • sikre commitment, engagement og arbejdsglæde til aktiviteterne hos ledelse og medarbejdere i Pengeinstituttet
 • udarbejde en konkret proaktiv plan for Pengeinstituttets højt prioriterede strategiske indsatsområder
Udgangspunktet for processen er de foreliggende strategi- og forretningsplaner. Forslaget er opdelt i 4 faser som beskrevet nedenfor.
 
 
Fase 1: Forretningsgrundlaget
Med udgangspunkt i de foreliggende strategi- og forretningsplaner holdes et særligt bestyrelsesmøde, hvor der sættes fokus på den forestående opgave. Det er vigtigt, at der er et klart fælles billede hos bestyrelse og direktion af Pengeinstituttets fremtidige virke i lokalsamfundet og i markedet – og hvad der er på spil i den nærmeste fremtid. Fase 1 omfatter:
 
 • Forberedelsesmøde med direktør og evt. nøglemedarbejdere
 • Bestyrelsesmøde med fokus på fremtiden og den forestående proces

 

Mødet bør have en varighed af mindst 3 timer, og et forslag til dagsorden er:

 • Velkomst v/formand og direktør
 • Den proaktive model – introduktion
 • Proaktiv målsætning for Pengeinstituttet v/direktør
 • Hvad er der på spil – fokus hos bestyrelse og direktion
 • Udvælgelse og prioritering af de vigtigste strategiske udviklingsområder
 • Præsentation af plan for det videre forløb – aftale og commitment
 • Eventuelt
Fase 2: Analyse mål og plan
Udarbejdelse af en proaktiv plan for Pengeinstituttet, i samarbejde med ledelsen (direktør + nøglemedarbejdere), og med udgangspunkt i de strategiske udviklingsområder og mål. Forløbet omfatter møder, forberedelse, coaching, opgaver, telefonisk opfølgning via mail og telefon mellem møderne samt rapportering.
 • fastlæggelse af strategiske værdier – udvikle / fastholde
 • succeskriterier og udfordringer
 • SWOT analyse
 • interessent analyse
 • fokus på teamet – lederteamet og medarbejderne (roller og spilleregler)
 • mål og handlingsplaner
 
Fase 3: COMMITMENT
Når planen foreligger i færdig form, samles bestyrelse, direktion og evt. nøglemedarbejdere i Pengeinstituttet til et fælles møde, hvor planen præsenteres, diskuteres og besluttes, så der er et fælles commitment til det videre arbejde.
 
Mødet holdes på et tidspunkt, hvor der er god tid til at gå planen igennem, så alle i pengeinstituttets ledelse har et fælles klart billede af de proaktive mål og de vigtigste strategiske indsatsområder for Pengeinstituttet.
 
Fase 3 afslutter processen med strategi og proaktiv planlægning, og de 3 første faser udgør dermed et samlet forløb. Afhængigt af Pengeinstituttets behov og ønsker, kan samarbejdet fortsættes i det følgende arbejde med at implementere og gennemføre planerne.
 
 
Fase 4: Implementering
Implementeringen af strategi og proaktive planer.
 
Information og involvering af personalet i den praktiske planlægning og udførelse af planen, med udgangspunkt i fastlæggelse af team værdier og spilleregler, aktivitetsplaner, opfølgning og udvikling.
 
Der er flere muligheder for gennemførelse af implementeringsprocessen, f.eks.
 • deltagelse i personalemøder med fokus på værdiproces, organisering, rollefordeling, commitment og high performance
 • konkrete aktivitetsplaner og værktøjer til organisations- og personaleudvikling, markedsføring mv..
 • coaching af ledelse og medarbejdere

Aftale om deltagelse i implementeringen sker først efter fase 3, hvor udfordringerne og planerne er kendte.

 
 
Hvad koster det
Detaljerne i processen aftales individuelt, med udgangspunkt i de foreliggende strategier og planer hos Pengeinstituttet. I kan også vælge at samarbejde med mig om en enkelt eller flere udvalgte faser i processen. Den endelige pris gives derfor med udgangspunkt i den konkrete opgave.
 
 
Hvad er dit beslutningsgrundlag for at indgå samarbejde med mig
Det handler først og fremmest om kemi. Derfor skal vi mødes. Mødet giver dig konkret viden om min måde at arbejde på, og jeg får et grundlag for at lave et konkret oplæg og tilbud til dig. I den proces jeg har beskrevet her, skal bestyrelsen involveres både i starten og i slutningen af processen. Derfor ønsker du måske også, at jeg præsenterer mig og mit oplæg på et bestyrelsesmøde, så også bestyrelsen kan vurdere, om kemi og arbejdsform passer.
 
Når dette er på plads, træffer du din beslutning, og vi indgår en aftale om samarbejde.
 
 
Hvad er næste skridt
Tag telefonen og ring til mig på 2166 3012 for at lave en mødeaftale. Du kan også se mere om mine referencer og arbejdsområder her på hjemmesiden.
        
Vestjysk Marketing