Book et personligt inspirationsmøde
   Strategisk dialog
   Beslutningstagen
   Projektledelse for udviklingsteams
   Proaktiv planlægning for forretningsteams
   Gør strategien og businessplanen levende
   Spilleregler der optimerer forretningen
   Strategi proces målrettet til mindre pengeinstitutter
   Visualisering
   Projektledelse
   Forretningsudvikling
   Business Coaching
   Businessnetværk
   Karriererådgivning
    
Vi vil have en plan man kan forstå – uden en masse fine ord. En plan der skaber konkrete aktiviteter og resultater.
 
Disse er ordene, som jeg hører igen og igen, når jeg taler med direktører og ledere i den finansielle sektor.
 
Store krav – synes jeg – når man tænker på, at en plan blot er ét eller flere stykker papir. Samtidig har planen den store udfordring, at den typisk skal udføres af andre personer end dem, der har lavet planen.
 
Det er nærmest urimeligt, at planen skal klare det hele selv. Derfor skal den også rumme en række andre kvaliteter, der gør den til et effektivt værktøj for de ansvarlige ledere. Kvaliteter der styrker lederne i arbejdet med at
 
-          udvise lederskab i forbindelse med implementeringen af planen
-          kommunikere planen effektivt og overskueligt
-          igangsætte aktiviteter og skabe commitment i organisation og netværk
-          motivere og coache medarbejdere og teams
 
Hvis du vil vide mere om, hvordan man med enkle midler kan lave strategier og planer, der indeholder de nævnte kvaliteter, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 2166 3012.
 
Jeg glæder mig til at høre fra dig.
 
 
Book et personligt inspirationsmøde
 
Planlægningen af det kommende års aktiviteter og udviklingsopgaver står for døren, og det er nu du skal søge inspiration og erfaringsudveksling.
 
Personligt har jeg erfaringer og idéer inden for flere områder, der kan gøre en forskel for dig og din forretning. Dem vil jeg gerne dele med dig, og du er velkommen til at samle flere af dine kolleger til mødet.
 
Nedenfor finder du eksempler på emner, som jeg tror, vil være interessante for dig, men du sætter naturligvis dagsordenen.
 
Jeg lover, at du ikke bliver udsat for PowerPoint præsentationer af præfabrikerede koncepter. Jeg ønsker en åben og konstruktiv dialog baseret på de udfordringer, der først og fremmest er på spil hos dig.
 
Mødet er helt uforpligtende, og du skal forvente at det varer 1½ - 2 timer.
 
Kontakt mig hurtigst muligt, og book et møde.
 

Du kan ringe til mig på telefon 21 66 30 12 eller sende en mail til post@timkoefoed.dk.

 

Forslag til emner for idé og erfaringsudveksling:

 

Strategi og business plan for de kommende år
Den største udfordring ved strategi- og businessplaner er at få dem udført.
Så – hvordan laver man en plan, der enkelt og overskueligt skaber commitment og resultater på alle niveauer – fra bestyrelsesformand til piccolo?
 
 
En proaktiv plan for næste års aktiviteter
Der kan opnås rigtigt gode resultater, når der skabes sammenhæng og synergi i aktiviteterne for de forskellige forretningsområder og udviklingsaktiviteter. Det er en stor udfordring for Marketing og HR at kæde aktiviteter sammen med behov og prioriteringer i de forretningsdrivende enheder.
Så – hvordan skaber man et fælles billede af behov, ønsker og prioriteringer – og en aktivitetsplan som alle er top motiveret til at udføre?
 
 
Coaching af en ekstern coach
Den personlige business coaching kan sammenlignes med et kursus. Der er dog nogle væsentlige forskelle, i dét coachingen er personlig og diskret – og dét, man får med sig, har man indeni som personlig udvikling (og ikke i en kursusmappe). Den personlige coaching omhandler ofte vigtige ting, som man ikke ønsker at diskutere med sin kollega eller chef. Ting som kan have stor betydning for at opnå de ønskede resultater af coachingen, og dermed give den coachede øjeblikkelig udvikling og nye resultater.
Alligevel er det en stor udfordring for mange virksomheder, at lukke en ekstern coach ind.
Så – hvordan kan en ekstern coach tilføre udvikling og resultater for dig, dine ledere og medarbejdere?
 
 
Rekruttering i den finansielle sektor
Den nuværende udførelse af rekruttering i den finansielle sektor, er præget af vanetænkning og anvendelse af få – og forholdsvis enkle midler. Sammen med firmaet JobHouse i Århus, har vi gennem nogen tid arbejdet med – og testet – nogle idéer til et nyt rekrutteringskoncept – specielt anvendeligt for mindre og mellemstore pengeinstitutter. Det er målet, at konceptet – når det er fuldt implementeret – kan tilføre kunderne
-          høj kvalitet i rekruttering for pengeinstitutter og kandidater
-          hurtigere rekrutteringsforløb
-          lavere rekrutteringsomkostninger
-          mindre ressourceforbrug i pengeinstituttet
Vi er fortsat i udviklingsfasen, og vil gerne diskutere og sparre med flere finansielle virksomheder om mulighederne i konceptet.
 
 
Forretningsfokus og teambuilding på samme tid
Hvis du oplever, at dine medarbejdere kan blive bedre til at sælge eller til at fastholde priserne overfor kunderne, er det nærliggende at sende dem på et kursus, hvor de bliver trænet i kundesamtaler eller lignende. Spørgsmålet er blot, om det skaber et reelt ejerskab til opgaven, og om det rykker dem ud af deres mønstre og vaner, når de kommer tilbage på arbejde. Når vi taler om teamansvar og coachkultur er det en oplagt mulighed, at gøre det i praksis – dèt man på moderne dansk kalder ”Walk The Talk”.
Så – hvordan kan man forbedre forretningen gennem langtidsholdbar teambuilding.
    
Vestjysk Marketing